08JB

A Balsareny, els propietaris d’una casa de cos, que com a espai exterior només té una eixida a la façana oest, adquireixen un tros dels antics horts de l’interior de l’illa per incorporar-lo com a jardí. Més enllà del gran salt qualitatiu que implica el guany d’aquest espai, podran accedir directament al seu pàrquing ubicat a l’edifici de l’altre costat del jardí.

Com que passen llargues temporades fora de casa, volen que l’espai  sigui de manteniment baix. També demanen un menjador i una barbacoa exteriors, una caseta d’eines i una zona on refrescar-se els estius, tot i que no volen instal·lar-hi una piscina.

Decidim distribuir el programa resseguint els costats oest i nord. Al l’oest col·loquem la caseta d’eines amb coberta vegetal que juntament amb unes terrasses enjardinades seran el teló de fons del nostre jardí. Al costat nord, de manera que quedin encarats a sud hi situem la pèrgola amb la barbacoa i la zona de bany. La part central que queda just davant de la casa la destinarem a la vegetació principal del jardí.

La zona de bany està conformada per una gran dutxa i un banc; està dissenyada de tal manera que queda a resguard de les vistes de tots els veïns, inclosos els propis usuaris de la casa.

La pèrgola de fusta serveix de suport per a un tapís vegetal a la seva part superior i costat oest que proporcionarà ombra a l’estiu i privacitat respecte dels veïns de l’edifici plurifamiliar de l’altre extrem del jardí. Aquests dos espais es configuren a tots dos cantons d’un sol element construït que pretén donar continuïtat al conjunt.

Per salvar el desnivell entre la plataforma existent de sortida del pàrquing i el jardí projectem  un sistema de terrasses enjardinades, integrades entre la caseta d’eines i l’escala. Aquestes funcionen de teló de fons i ens faciliten situar vegetació per sobre de la cota del jardí de manera que la vista des de casa estigui dominada per les plantes i no per l’edifici plurifamiliar del fons.

Finalment, i amb aquesta mateixa finalitat de distreure la vista d’aquesta edificació i entretenir-la en elements vegetals del propi jardí, a la part central d’aquest plantem un parell d’arbres de gran alçada que també projecten ombres al jardí durant l’estiu. Per assegurar el baix manteniment, juguem amb la creació de pendents que ajuden a la conducció de l’aigua d’escorrentia cap a la zona central de manera que sigui on hi hagi més infiltració. Així, juntament amb la utilització de vegetació endèmica per a la creació del tapís vegetal aconseguim una independència del reg amb l’estalvi econòmic i l’impacte ambiental que això suposa.

Totes les zones transitables es fan amb peça de junta oberta de manera que s’impermeabilitzi la menor quantitat de superfície tot mantenint uns alts índex de permeabilitat del terreny. L’aprofitament d’elements provinents de l’anterior intervenció a la casa permeten construir espais que ens recorden els orígens del lloc.


Equip: Marta Cristóbal i Jordi Malet

Constructora: Edificat